Úvod » Fyzioterapie » Metody fyzioterapie » Aktivní segmentální centrace

Aktivní segmentální centrace

Aktivní segmentální centrace – metoda využívá aktivní centrace kloubu jako základní podmínky pro kvalitní pohyb. Centračně stabilizační funkce je zde interpretována z pohledu vývojové kineziologie jako základní vrozený automatismus. Posturální poruchy se potom ve většině případů jeví podmíněné kvalitou této funkce.

Vývojová kineziologie se zabývá popisem a interpretací období posturálního (vzpřimovacího) vývoje jedince a definuje a anylyzuje jeho jednotlivé kroky, Umožňuje nám porozumět vrozeným stereotypům posturálních reakcí a tím pochopit některé, z pohledu biomechaniky nesrozumitelné, souvislosti v hybném systému. Například zřetězení funkčních poruch do oblastí, které nejsou s místem primární poruchy přímo propojené.


NOVINKY

ROZVRH

REZERVACE

CENÍK SLUŽEB

KONTAKTY

SLUŽBY PLUS

Doplňkový prodej

 

Kontakt

Centrum zdraví Fialka
Českobrodská 901
Praha 9, Dolní Počernice
+420 725 507 740
+420 604 265 250