Úvod » Fyzioterapie » Metody fyzioterapie » Kineziologické vyšetření

Kineziologické vyšetření

Kineziologické vyšetření je souhrn metod, které využívá fyzioterapeut ke stanovení "fyzioterapeutické" diagnózy. Na jejím základě potom vytvoří terapeutický plán.

Důležitou součástí takového vyšetření je odebrání anamnestických dat klienta (např. projevy onemocnění, charakter bolestí, prodělané choroby a úrazy, druh zaměstnání, sportovní aktivita klienta atd.).

Pro získaní potřebných informací využívá fyzioterapeut ve vyšetření hodnocení aspekcí (pohledem), palpací (pohmatem), dále vyšetřuje aktivní a pasivní pohyby, pohyby proti odporu a tzv. kloubní vůli. Součástí vyšetření je i zjištění stavu měkkých tkání, vyšetření svalových dysbalancí (svalové nerovnováhy) a pohybových stereotypů.

Výsledky získané vyšetřením jsou podkladem pro další postup v řešení klientova problému.


NOVINKY

ROZVRH

REZERVACE

CENÍK SLUŽEB

KONTAKTY

SLUŽBY PLUS

Doplňkový prodej

 

Kontakt

Centrum zdraví Fialka
Českobrodská 901
Praha 9, Dolní Počernice
+420 725 507 740
+420 604 265 250