Úvod » Fyzioterapie » Metody fyzioterapie » Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce

Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce

Dle doktora Klappa musí být páteř dostatečně pevná (ochrana nervových struktur, udržení vzpřímeného stoje) a zároveň dostatečně ohebná (zabezpečení pohyblivosti). Za původ skolióz (deformace páteře) u člověka považuje fakt, že jsme dvounožci. Při poruše páteře dojde k vykřivení, což může vézt až k patologickému zakřivení.

Metoda využívá lezení po čtyřech končetinách, kdy dochází k odlehčení páteře a ke správnému proporcionálnímu vývoji zádového svalstva. Tato horizontální poloha je ochranná, odpočívající, preventivní i cvičební a je průpravou pro chůzi po dvou končetinách.

Původní pojetí Klappova lezení je nyní modifikováno o poznatky z vývojové kineziologie.

Vývojová kineziologie se zabývá popisem a interpretací období posturálního (vzpřimovacího) vývoje jedince a definuje a analyzuje jeho jednotlivé kroky, Umožňuje nám porozumět vrozeným stereotypům posturálních reakcí a tím pochopit některé, z pohledu biomechaniky nesrozumitelné, souvislosti v hybném systému. Například zřetězení funkčních poruch do oblastí, které nejsou s místem primární poruchy přímo propojené.


NOVINKY

ROZVRH

REZERVACE

CENÍK SLUŽEB

KONTAKTY

SLUŽBY PLUS

Doplňkový prodej

 

Kontakt

Centrum zdraví Fialka
Českobrodská 901
Praha 9, Dolní Počernice
+420 725 507 740
+420 604 265 250